Oudedagsvoorziening? Dat is de optelsom van AOW, pensioen, lijfrenten, koopsommen, verzekeringen, spaargeld en......

  Ondernemer / ZZP

  Als ondernemer heb je een bijzondere positie voor wat betreft de opbouw van jouw oudedagsvoorziening. Voor de zelfstandig ondernemer zijn er specifieke mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Ons kantoor kan je hier nader over informeren.

   

  • Advies zelfstandig ondernemer

   Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van de diverse oudedagsvoorzieningen.

   Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er ruim 800.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de oudedagsvoorziemningen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een oudedagsvoorziening op te bouwen.

   Finq kan jou als ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

   • Oudedagsvoorzieningen
   • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
   • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst
  • Oudedagsvoorziening zelfstandig ondernemer

   Indien jij als zelfstandig ondernemer werkt, bouw je geen pensioen via een werkgever op. Je krijgt na pensioendatum alleen nog een AOW-uitkering. Om toch een oudedagsvoorziening op te bouwen kun je gebruik maken van de Fiscale Ouderdagsreserve. (FOR) Deze regeling maakt het voor jou als zelfstandig ondernemer mogelijk om maximaal 12% van de jaarwinst te reserveren.

   Echter de FOR mag niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Een deel van de FOR kun je gebruiken om een lijfrente aan te kopen. En ook als je jouw onderneming beëindigd en stakingswinst boekt kun je een lijfrentepolis aankopen.

  • Tekort?

   Om te kunnen beoordelen of jij, nadat je stopt met werken, voldoende inkomen hebt moet je inzicht krijgen in de verwachte inkomsten en uitgaven na pensioendatum.

   Dreigt een tekort, dan zul je zelf aanvullende maatregelen moeten treffen!  Finq kan jou hierover verder informeren.

  • 6 manieren om jouw oudedagsvoorziening aan te vullen

   1. Spaar met een lijfrente of basisrekening

   Als je regelmatig geld opzij wilt zetten voor je 'oude dag' is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening een optie. Met deze producten leg je regelmatig een bedrag in. Als je stopt met werken gaat koop je een lijfrente. 

   Met een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening kun je gebruik maken van belastingvoordelen. Over de premie betaal je geen inkomstenbelasting. Verder betaal je geen vermogensbelasting over de spaarpot. Er is wel een grens aan hoeveel je elk jaar belastingvrij mag sparen: de jaarruimte. 

   Een lijfrente of bankspaarrekening kun je vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn. Maar...... het zijn ingewikkelde producten, laat je dus goed adviseren.

   2. Koopsompolis

   Een koopsompolis is een eenmalige storting. Voor een koopsompolis gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. 

   3. Zelf sparen en beleggen

   Je kunt ook zelf sparen of beleggen voor jouw 'oude dag. Het voordeel hiervan is dat je altijd toegang hebt tot jouw geld. Over je spaargeld en beleggingen betaal je wel vermogensbelasting. Er geldt wel een vrijstelling.

   4. Hypotheek aflossen

   Als je een hypotheek hebt die (deels) aflossingsvrij is, kun je simpelweg meer gaan aflossen. Je slaat twee vliegen in een klap: je verlaagt je woonlasten en je spaart in de vorm van een stijgende overwaarde op je huis.

   5. De overwaarde van jouw huis verzilveren

   Overwaarde is gelijk aan de verkoopprijs min de nog af te lossen hypotheekbedrag. Bij verkoop van jouw woning komt dit geld vrij tot je beschikking. 

   6. Werken naast je pensioen

   En als je toch te weinig inkomen hebt, kun je ook gaan werken ná je pensionering. Als je blijft werken na je pensioendatum betaal je wel inkomstenbelasting, maar de belastingtarieven voor gepensioneerden zijn wel veel lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

  • Maak hier gerust een afspraak met Finq

  Als werknemer bouw je in veel gevallen een pensioen op. Lees er hier méér over!

   Werknemer

   Ons kantoor geeft geen advies op het terrein van het werkgeverspensioen. (Ook wel bekend als de 2e pijler). Wij bemiddelen ook niet. 

   Op de website Wijzer in geldzaken, een initiatief van o.a. het ministerie van Financiën, vind je alle relevante informatie over pensioen. Klik op het logo.

   • 1e pijler - AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

    De basis is de AOW, het pensioen dat je van de overheid krijgt. Hoe zit dat precies in elkaar en waar staan al die afkortingen voor?

    AOW is een volksverzekering waarvoor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, verplicht verzekerd is. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden. Ook als je niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en op grond daarvan onder de loonbelasting valt, ben je verzekerd.

    Als je tussen je 15e en uw 65e altijd in Nederland hebt gewoond, ben je doorlopend verzekerd geweest. Je hebt dan recht op volledige AOW. Het AOW-pensioen wordt niet automatisch uitbetaald. Je moet dat uiterlijk 3 maanden voordat jij jouw AOW-leeftijd bereikt, aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

     

    De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Je ontvangt jouw 1e AOW-uitkering op de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt.

    Als je een uitkering hebt, stopt deze 1 dag eerder. Wanneer krijg jij jouw AOW? Bereken hier jouw AOW-leeftijd!

     

   • 1e pijler - ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

    De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank voert de ANW namens de overheid uit. Als jouw partner is overleden heb je mogelijk recht op ANW.

     Met de wizard kun je nagaan of je in aanmerking komt. Ook wezen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering.

    De nabestaandenuitkering

    Als nabestaande kom je in aanmerking voor een uitkering als je jonger bent dan 65 jaar en je partner op de datum van overlijden verzekerd was voor de ANW. Daarnaast moet je ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

    • je bent geboren voor 1950, of
    • je hebt een kind onder de 18 jaar, of
    • je bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

    De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als je gescheiden bent van de overledene kun je mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van jouw inkomen.

    De wezenuitkering

    Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar. In sommige gevallen is er recht op een uitkering tot 21 jaar.


    ANW-uitkering geen vetpot

    Je kunt dus nu al nagaan of jouw partner voor zo'n ANW-uitkering in aanmerking komt. Is dat niet zo? Heeft jouw partner een eigen inkomen? Tref tijdig maatregelen tegen de financiële gevolgen van jouw overlijden. Zo kun je overwegen om bijvoorbeeld een ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

     

   • 2e pijler: Pensioen via de werkgever

    Ons kantoor geeft geen advies op het terrein van het werkgeverspensioen. (Ook wel bekend als de 2e pijler). Wij bemiddelen ook niet. 

    Op de website Wijzer in geldzaken, een initiatief van o.a. het ministerie van Financiën, vind je alle relevante informatie over pensioen. Klik op het logo.

   • 2e pijler - Partnerpensioen via de werkgever

    Ons kantoor geeft geen advies op het terrein van het werkgeverspensioen. (Ook wel bekend als de 2e pijler). Wij bemiddelen ook niet. 

    Op de website Wijzer in geldzaken, een initiatief van o.a. het ministerie van Financiën, vind je alle relevante informatie over pensioen. Klik op het logo.

   • 3e pijler: Privévoorzieningen - Oudedagsvoorziening

    Bieden de eerste twee pijlers jou onvoldoende om tegemoet te komen aan je wensen, dan kun je zelf voor iets extra's zorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een koopsom, lijfrenteverzekeringen, spaargeld, aandelen en andere vormen van vermogen, zoals een een bancaire lijfrenterekening, eigen huis of bedrijf.

    De derde pijler van het pensioengebouw, dat zijn dus aanvullende regelingen waar jij zélf voor zorgt.

    Lijfrenteverzekeringen

    Je kunt bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afsluiten. Je betaalt dan maandelijks of jaarlijks een premie of stort een geldbedrag in één keer ('koopsom'). Je koopt dan te zijner tijd bij een verzekeraar een periodieke uitkering. Zo'n uitkering wordt een lijfrente genoemd.

    Lijfrenten - voor wie bedoeld?

    Wie dienen aanvullende maatregelen te treffen?

    • Wanneer jij zelfstandig ondernemer bent, heb je geen werknemerspensioen en zul je zelf een aanvulling op de AOW moeten regelen.
    • Alle mensen die géén of te weinig inkomen hebben nadat ze stoppen met werken.
   • 3e pijler: Privévoorzieningen - Nabestaandenvoorziening

    Je kunt jouw nabestaandenvoorziening verbeteren door zelf maatregelen te nemen. Als jij goed voor je nabestaanden wilt zorgen of als jouw partner niet in aanmerking komt voor een (volle) ANW-uitkering, kun je op verschillende manieren voor een aanvulling zorgen.

    Risicoverzekeringen

    Naast interen op het vermogen (als dat al aanwezig is) kan een risicoverzekering een uitkomst bieden. Er zijn vele vormen zoals een nabestaandenlijfrente, een ANW-gatverzekering of een kapitaalverzekering.

    Nabestaandenlijfrente

    Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De ingangsdatum kan opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt (en het recht op een Anw-uitkering dus vervalt). Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan je kinderen, moet de uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun 30e verjaardag.

   • 6 manieren om jouw oudedagsvoorziening aan te vullen

    1. Spaar met een lijfrente of basisrekening

    Als je regelmatig geld opzij wilt zetten voor je oudedagsvoorziening is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening een optie. Met deze producten leg je regelmatig een bedrag in. Als je stopt met werken koop je een lijfrente. 

    Met een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening kun je gebruik maken van belastingvoordelen. Over de premie betaal je geen inkomstenbelasting. Verder betaal je geen vermogensbelasting over de spaarpot. Er is wel een grens aan hoeveel je elk jaar belastingvrij mag sparen: de jaarruimte. 

    Een lijfrente of bankspaarrekening kun je vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn. Maar...... het zijn ingewikkelde producten, laat je dus goed adviseren.

    2. Koopsompolis

    Een koopsompolis is een eenmalige storting. Voor een koopsompolis gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. 

    3. Zelf sparen en beleggen

    Je kunt ook zelf sparen of beleggen voor je pensioen. Het voordeel hiervan is dat je altijd toegang hebt tot jouw geld. Over je spaargeld en beleggingen betaal je vermogensbelasting. Er geldt een vrijstelling.

    4. Hypotheek aflossen

    Als je een hypotheek hebt die (deels) aflossingsvrij is, kun je simpelweg meer gaan aflossen. Je slaat twee vliegen in een klap: je verlaagt je woonlasten en je spaart in de vorm van een stijgende overwaarde op jouw huis.

    5. De overwaarde van uw huis verzilveren

    Overwaarde is gelijk aan de verkoopprijs min de nog af te lossen hypotheekbedrag. Bij verkoop van je woning komt dit geld vrij tot je beschikking. 

    6. Werken naast je pensioen

    En als je toch te weinig inkomen hebt, kun je ook gaan werken na je pensionering. Als je blijft werken na je pensioendatum betaal je wel inkomstenbelasting, maar de belastingtarieven voor gepensioneerden zijn wel veel lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

   • Maak hier gerust een afspraak met Finq

   De beste secundaire arbeidsvoorwaarde? Dat is pensioen!

    Werkgever

    Ons kantoor geeft geen advies op het terrein van het werkgeverspensioen. (Ook wel bekend als de 2e pijler). Wij bemiddelen ook niet. 

    Op de website Wijzer in geldzaken, een initiatief van o.a. het ministerie van Financiën, vind je alle relevante informatie over pensioen. Klik op het logo.

     

    Rekenhulpen

     Rekenhulpen - Oudedagsvoorziening

     Snel inzicht in jouw financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal rekentools!

     • AOW-uitkering

      AOW-uitkering - wat is de hoogte van uw AOW-uitkering (inclusief partnertoeslag)?

      Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft in Nederland recht op een AOW-uitkering. Hoe hoog deze is, is mede afhankelijk van uw gezinssituatie.

      Als u een jongere partner heeft, had u voorheen naast uw AOW vaak ook nog een AOW-toeslag voor uw partner. Deze partnertoeslag is per 1-1-2015 komen te vervallen, tenzij u toen al AOW ontving.

      Heeft uw partner ook de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft hij of zij meestal zelf recht op een AOW-uitkering.

     • Wat is mijn AOW-leeftijd

      Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd.

      Wanneer u uw eerste AOW kunt verwachten is nu afhankelijk van wanneer u geboren bent.

      Bereken zelf wat uw AOW-leeftijd is en op welke datum u uw eerste AOW-uitkering kunt verwachten.

      NB: Als u na 1956 geboren bent is de AOW-leeftijd nog niet definitief vastgesteld. De AOW-leeftijd wordt dan berekend op basis van de gemiddelde levensverwachting op uw 65ste verjaardag zoals ze nu bekend zijn. Deze cijfers worden regelmatig opnieuw vastgesteld en de AOW-leeftijd kan hierdoor dus nog iets wijzigen.

     • Mijn Pensioenoverzicht

     • Lijfrenteaftrek - Reserveringsruimte

      Hebt u in een jaar premies betaald of stortingen gedaan voor lijfrente?

      Met deze rekenhulp berekent u hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg u maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 

      Houd bij het invullen een aantal documenten bij de hand. Dit zijn documenten over het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte. Doet u bijvoorbeeld aangifte over 2015? Houd dan de gegevens van 2014 bij de hand.

      Om uw jaarruimte te berekenen, hebt u de volgende gegevens nodig: uw aangifteformulier of een afdruk van uw digitale aangifte uw inkomensgegevens als u in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde: de opgaaf van uw pensioenaangroei die u van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen.

      Wilt u ook uw reserveringsruimte berekenen? (Dit is het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat u alsnog geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken als u meer premie in aftrek wilt brengen dan u aan jaarruimte hebt.) Dan hebt u ook de gegevens nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 8 jaar.

       

       

     • Revisierente lijfrente

      Met deze rekenhulp rekent u uit of u minder revisierente kunt betalen.

      Normaal gesproken betaalt u 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

      Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor u het lagere bedrag.

       

       

     • Hoeveel spaargeld kan ik opmaken voor een aanvullend pensioen

      U bent met pensioen en u wilt genieten van een extra inkomen en u heeft daarvoor een kapitaaltje opzij gezet.

      Hoeveel spaargeld mag ik opmaken als ik er een bepaalde tijd van wil genieten?

      Deze berekening geeft een antwoord op de vraag: hoeveel geld kan ik per maand opmaken, als mijn spaargeld pas na een aantal jaar op mag zijn?

      Bereken hoeveel geld maandelijks of jaarlijks onttrokken kan worden aan een vermogen, zodat het vermogen na een bepaalde tijd op zal zijn.

     • Hoe lang kunt u met uw spaargeld doen als u er periodiek geld aan onttrekt?

      U heeft een aardig kapitaaltje bij elkaar gespaard voor uw pensioen. 

      Deze berekening geeft een antwoord op vragen als:

      • Hoe lang kan ik van mijn opgebouwde spaargeld leven?
      • Hoe lang kan ik een eenmalige betaling gebruiken voor periodieke kosten?
      • Hoe lang kan ik een (lijfrente)uitkering genieten/verwachten uit een eindkapitaal?

      Deze berekening toont de te verwachten looptijd bij periodieke onttrekking(en) aan een spaarkapitaal en toont de vermogenspositie (na belastingen) gedurende de looptijd.

     • Hoe kom ik aan het benodigde kapitaal

      Om te kunnen genieten van een aanvullend pensioen moet u kunnen beschikken over een spaarkapitaal met behulp waarvan u de periodieke uitkeringen kunt betalen.

      Bereken wat het te verwachte spaarkapitaal is bij sparen of beleggen. U kunt het spaarkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

      Ook kunt u kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

     • Benodigde inleg voor het sparen voor uw aanvullend pensioeninkomen

      Welk bedrag moet u (periodiek) sparen of beleggen om een aanvullend pensioen aan te kunnen kopen?

      Deze berekening toont wat u periodiek of eenmalig moet sparen als u over een bekend aantal jaren wilt kunnen beschikken over een spaarkapitaal waarmee u een aanvullend pensioen kunt financieren. 

      U kunt kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

       

       

     • Met een ander rendement rekenen

      Wat levert sparen met (een beetje) meer rente op uw spaarrekening op aan extra geld voor uw pensioen? 

      Deze berekening vergelijkt twee spaarrekeningen. Bijvoorbeeld uw huidige spaarrekening en een spaarrekening met (iets) meer rente.

      Als resultaat ziet u wat sparen met (een beetje) meer rente, gedurende 30 jaar, met uw spaargeld doet. 

     • Actueel nieuws
     • Maak hier gerust een afspraak met Finq