FinqClick to open our appOpen

Pensioen & Werknemer - uitleganimaties

Wat is nu eigenlijk 'pensioen'?

Soorten pensioenen

Wat is nabestaandenpensioen

Wat is wezenpensioen?

  1. uitkering voor kinderen van werknemer
  2. beperking in aantal kinderen
  3. leeftijdgrens
  4. studie of AOV kinderen
  5. hoogte wezenpensioen
In planning opgenomen

Hoeveel pensioen bouwt u op

Hoeveel pensioen heeft u nodig?

  1. Als u met pensioen gaat, hoeveel geld heeft u dan eigenlijk nodig?
  2. Blijft u een beetje werken?
  3. Of zorgt u ervoor dat uw lasten lager zijn?
  4. Dan hoeft u nu minder opzij te zetten.
Start video